منو
 کاربر Online
790 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (78)

خواص امواج ماورای صوت
(دانشنامه )
 
خواص شیمیایی امواج مافوق صوت
(دانشنامه )
 
موج صوتی
(دانشنامه )
 
شکست دیوار صوتی
(دانشنامه )
 
صوت
(دانشنامه )
صوت 
موج انفجاری
(دانشنامه )
 
اثرات تخریبی موج انفجاری
(دانشنامه )
 
ردیابی صدای ناموزون
(دانشنامه )
 
سنجش شدت صوت
(دانشنامه )
 
انرژی صوتی
(دانشنامه )
 
تمیزکاری صوتی
(دانشنامه )
 
ساختمان و کنش دستگاه شنوائی
(دانشنامه )
 
واژگان آکوستیک
(دانشنامه )
 
تئوریهای شنوائی
(دانشنامه )
 
میکروفن.JPG
(تصویر )
 
microphone.JPG
(تصویر )
 
بلندگو.JPG
(تصویر )
 
acoustic-waves.JPG
(تصویر )
 
acoustic-waves.JPG
(تصویر )
 
sonar1.gif
(تصویر )
 
موج صوتی
(تصویر )
 
موج آکوستیکی
(تصویر )
 
بلندگو
(تصویر )
 
بلندگو1
(تصویر )
 
بلندگو2
(تصویر )
 
آلودگی صوتی
(تصویر )
 
آلودگی_صوت
(تصویر )
 
بلندگو با تابش مستقیم
(تصویر )
 
میرایی صوتی
(تصویر )
 
Big-spkr.gif
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 2/3  [بعدی]
1   2   3