منو
 صفحه های تصادفی
آب میوه
پذیرشگر درجه 2
Common Lisp
فرق آزادی اندیشه و آزادی عقیده
تخم کتان «داروئی»
مزوزوئیک در ایران
توزیع عناصر در جهان
آتشکده های دین زرتشت
از خود بیگانگی
لباس امام حسن عسگری علیه السلام
 کاربر Online
870 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (230)

sun glass 2.jpg
(تصویر )
 
sun glass 3.jpg
(تصویر )
 
نور
(تصویر )
 
maser 1.jpg
(تصویر )
 
maser 1.jpg
(تصویر )
 
sun glass.jpg
(تصویر )
 
townes_with_maser.jpg
(تصویر )
 
اصل فرما.JPG
(تصویر )
 
پريسكوپ.JPG
(تصویر )
 
منشور
(تصویر )
 
منشور
(تصویر )
 
2_16m_reflective.jpg
(تصویر )
 
bifocal.jpg
(تصویر )
 
bifocal2.jpg
(تصویر )
 
Astralight-Batten-prism.JPG
(تصویر )
 
bifocal2.jpg
(تصویر )
 
frenselprisms_beamdividers.jpg
(تصویر )
 
Fresnel_big_bill.jpg
(تصویر )
 
نور.jpg
(تصویر )
 
منشور نیکول 1.jpg
(تصویر )
 
منشور نیکول.JPG
(تصویر )
 
کاربرد آینه کروی.jpg
(تصویر )
 
دو شكاف.JPG
(تصویر )
 
پريسكوپ.jpg
(تصویر )
 
انواع عدسی.jpg
(تصویر )
 
انواع عدسی 1.jpg
(تصویر )
 
آینه کروی.jpg
(تصویر )
 
prism1.JPG
(تصویر )
 
prism3.JPG
(تصویر )
 
spectrum2-h.png
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 3/8  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8