منو
 کاربر Online
843 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (230)

تلسکوپ کاتادیوپتریک
(دانشنامه )
 
واژگان اپتیک
(دانشنامه )
 
تلسکوپ دو چشمی LBT
(دانشنامه )
 
آشکارسازی نورهای کم توان
(دانشنامه )
 
میکروسکوپ فاز کنتراست
(دانشنامه )
 
میکروسکوپ تداخلی
(دانشنامه )
 
میکروسکوپهای فلورسانت
(دانشنامه )
 
موارد کاربرد طیف نمایی
(دانشنامه )
موارد کاربرد طیف نمایی 
نورشناسی جهان
(دانشنامه )
 
دیدن رنگها و فیلترهای رنگی
(دانشنامه )
 
پدیده‌های نوری در ابرهای کریستال یخ
(دانشنامه )
 
طبقه بندی عدسیهای شیئی بر اساس تصحیح عیوب رنگی
(دانشنامه )
 
روشهای نجومی بررسی ستارگان آسمان
(دانشنامه )
 
بازیهای المپیک
(دانشنامه )
بازیهای المپیک 
فیزیک پزشکی
(دانشنامه )
 
prism ani.gif
(تصویر )
 
prism ani.gif
(تصویر )
 
prism ani.gif
(تصویر )
 
اثر دوپلر
(تصویر )
 
اثر دوپلر
(تصویر )
 
دوپلر 2
(تصویر )
 
دوپلر 3
(تصویر )
 
رد یاب لیزری
(تصویر )
 
عینک
(تصویر )
 
رنگین کمان
(تصویر )
 
رنگین کمان
(تصویر )
 
منشور فرنل
(تصویر )
 
عینک
(تصویر )
 
موج
(تصویر )
 
radio_wave.JPG
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 2/8  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8