منو
 کاربر Online
813 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (230)

قطبش خطی نور
(دانشنامه )
قطبش خطی نور 
آینه لوید
(دانشنامه )
آینه لوید 
آینه چندلایه‌ای
(دانشنامه )
آینه چندلایه‌ای 
آینه های کروی
(دانشنامه )
آینه های کروی 
آینه ای از جنس نور
(دانشنامه )
آینه ای از جنس نور 
آینه های دی الکتریک
(دانشنامه )
آینه های دی الکتریک 
قوانین اسنل دکارت
(دانشنامه )
 
منابع نور در مخابرات
(دانشنامه )
 
عکاسی نجومی
(دانشنامه )
 
ساخت قطعات اپتیکی
(دانشنامه )
 
منشور نیکول
(دانشنامه )
 
انرژی خورشید
(دانشنامه )
انرژی خورشید 
اپتیک
(دانشنامه )
اپتیک 
انداره گیری طول موج با تداخل سنج مایکلسون
(دانشنامه )
انداره گیری طول موج با تداخل سنج مایکلسون 
چراغهای فلورسنت
(دانشنامه )
 
تلسکوپ رادیویی
(دانشنامه )
 
طیف ستاره
(دانشنامه )
 
تداخل سنج فابری _ پرو
(دانشنامه )
 
تکثیر کننده فوتون
(دانشنامه )
 
تلسکوپ پنج متری
(دانشنامه )
 
تلسکوپ
(دانشنامه )
 
تلسکوپهای بازتابی
(دانشنامه )
 
لامپ سدیم
(دانشنامه )
 
لامپ
(دانشنامه )
 
تلسکوپ فضایی هابل
(دانشنامه )
 
طیف اتمی
(دانشنامه )
 
فیزیک امواج
(دانشنامه )
امواج 
انرژی نوری
(دانشنامه )
 
تلسکوپهای اولیه
(دانشنامه )
 
لامپ مهتابی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/8  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8