منو
 کاربر Online
1926 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (28)

کوانتش در فیزیک کلاسیک
(دانشنامه )
کوانتش در فیزیک کلاسیک 
حدود فیزیک کلاسیک
(دانشنامه )
 
انواع نیرو
(دانشنامه )
 
نسبیت کلاسیک
(دانشنامه )
 
شناور شدن
(دانشنامه )
شناور شدن 
تحلیل ابعادی
(دانشنامه )
 
نوسانات میرا
(دانشنامه )
 
نوسانات واداشته
(دانشنامه )
 
بردار پوئین تینگ
(دانشنامه )
 
روشهای اندازه گیری در نیروها
(دانشنامه )
 
تصویر متحرک حرکت همساز ساده
(دانشنامه )
 
بررسی حرکت همساز ساده
(دانشنامه )
 
گوی و جاذبه «سرگرمی فیزیک»
(دانشنامه )
 
تفاوتهای فیزیک نوین با کلاسیک
(دانشنامه )
 
سرعت متوسط
(دانشنامه )
 
مقیاس جهان
(دانشنامه )
مقیاس جهان 
آونگ ساده
(دانشنامه )
 
شکستن دیوار صوتی
(تصویر )
وقتی یک هواپیما مرز صوت را می شکند، گاهی اوقات ابری غیرعادی در پی آن تشکیل می شود. کاهش فشار بر اثر تشکیل موج، س 
شکستن دیوار صوتی
(تصویر )
وقتی یک هواپیما مرز صوت را می شکند، گاهی اوقات ابری غیرعادی در پی آن تشکیل می شود. کاهش فشار بر اثر تشکیل موج، س 
اولین موتور بخار
(تصویر )
 
قانون هوگ.JPG
(تصویر )
 
جرم و فنر.JPG
(تصویر )
 
بقای انرژی مکانیکی فنر1.JPG
(تصویر )
 
tire_playground_s.gif
(تصویر )
 
مقایسه کوانتوم با کلاسیک
(تصویر )
 
قوانین نیوتن3
(تصویر )
 
امواج آب
(تصویر )
 
eclip1
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1