منو
 کاربر Online
1994 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (256)

اثبات قضیه دزارگ در صفحه
(دانشنامه )
 
قضیه دزارگ
(دانشنامه )
 
بیضی
(دانشنامه )
 
چند ضلعی
(دانشنامه )
چند ضلعیها 
مستطیل
(دانشنامه )
 
بیضی
(دانشنامه )
 
واژگان هندسه
(دانشنامه )
 
هندسه تصویری
(دانشنامه )
 
هندسه مسطحه
(دانشنامه )
 
کنج فرنه
(دانشنامه )
 
هندسه
(دانشنامه )
هندسه 
نوار موبیوس
(دانشنامه )
 
تاب و انحنا
(دانشنامه )
 
تصویر مرکاتور
(دانشنامه )
 
همنهشتی مثلثها
(دانشنامه )
 
رابطه هندسه و حساب
(دانشنامه )
 
شخصیت شناسى با اشکال هندسى
(دانشنامه )
 
سهمی
(دانشنامه )
 
زاویه(المپیاد)
(دانشنامه )
 
تالس
(دانشنامه )
زندگی نامه تالس ملطی 
قضیه رول
(دانشنامه )
 
حل مسائل ریاضی
(دانشنامه )
 
اصول هندسه اقلیدسی
(دانشنامه )
 
نظریه مجموعه‌ها
(دانشنامه )
 
ضریب زاویه
(دانشنامه )
 
sierpinski.jpg
(تصویر )
مربوط به بحث فراکتال‌ها در انجمن ریاضی 
sierpinski.jpg
(تصویر )
مربوط به بحث فراکتال‌ها در انجمن ریاضی 
proj_t_g.jpg
(تصویر )
مربوط به گروه تبدیل‌های تصویری 
desargues.jpg
(تصویر )
مربوط به قضیه دزارگ 
desargues1.jpg
(تصویر )
مربوط به قضیه دزارگ 

[قبلی]  صفحه: 2/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9