منو
 کاربر Online
620 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>سرگرمی>سینما ("")
..

اشیا (68)

فیلم ساز - پورتر
(تصویر )
بخش سینمای آمریکا 
سرقت بزرگ قطار
(تصویر )
سینمای آمریکا (پورتر ) 
اسباب بازی( تداوم دید )
(تصویر )
پیدایش سینما 
اتاق تاریک
(تصویر )
پیدایش سینما 
تصویربرداری اولیه
(تصویر )
پیدایش سینما 
تولد یک ملت..
(تصویر )
فیلم های مهم 
فیلم محبوب منتقدین 1
(تصویر )
استفاده در انجمن فیلم و سینما 
فیلم های محبوب منتقدین2
(تصویر )
استفاده در انجمن فیلم و سینما 
dict.jpg
(تصویر )
 
dictator.jpg
(تصویر )
 
dictatorm.jpg
(تصویر )
 
dictator2.jpg
(تصویر )
 
dictator4.jpg
(تصویر )
 
dictator5.jpg
(تصویر )
 
dictator6.jpg
(تصویر )
 
red.jpg
(تصویر )
 
Citizen Kane.jpg
(تصویر )
 
Marey.jpg
(تصویر )
 
The Rules Of The Game.jpg
(تصویر )
 
The Rules.jpg
(تصویر )
 
vertigo.jpg
(تصویر )
 
Kane.jpg
(تصویر )
 
Kane.jpg
(تصویر )
 
Rules.jpg
(تصویر )
 
Tokyo.jpg
(تصویر )
 
searchers.jpg
(تصویر )
 
searchers.jpg
(تصویر )
 
atalante.jpg
(تصویر )
 
Jone.jpg
(تصویر )
 
Panchali.jpg
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 2/3  [بعدی]
1   2   3