منو
 کاربر Online
2108 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (300)

آشنایی اجمالی با آمینها
(دانشنامه )
 
اسفنج پلی اوره‌تان
(دانشنامه )
 
طبقه بندی به وسیله ساختمان
(دانشنامه )
طبقه بندی به وسیله ساختمان 
آلکیل هالید
(دانشنامه )
 
اسید اسیتیک
(دانشنامه )
 
مشتقات هیدروکربنی نفت خام
(دانشنامه )
 
دنیای پلیمر
(دانشنامه )
 
مشتقات غیر هیدروکربنی نفت خام
(دانشنامه )
 
شناسایی آلکنها
(دانشنامه )
 
شیمی آلی فلزی
(دانشنامه )
 
شیمی و پوشاک
(دانشنامه )
 
شیمی فضایی
(دانشنامه )
 
شیمی نفت
(دانشنامه )
 
پارافین
(دانشنامه )
 
مواد شیمیایی آلی سمی
(دانشنامه )
 
ددت و تاثیر آن بر محیط زیست
(دانشنامه )
 
بنزن
(دانشنامه )
 
فنل
(دانشنامه )
 
صابون
(دانشنامه )
صابون 
استر
(دانشنامه )
 
الکل صنعتی
(دانشنامه )
 
طیف سنج جرمی
(دانشنامه )
 
فرایند استری شدن
(دانشنامه )
 
آزمایش ولکانیزاسیون کائوچوی
(دانشنامه )
 
آزمایش پلیمریزاسیون اتیلن ترفتالات
(دانشنامه )
 
آزمایش پلیمریزاسیون استایرن بروش حرارتی
(دانشنامه )
 
آزمایش پلیمریزاسیون زنجیری متیل متاکریلات
(دانشنامه )
 
آزمایش کوپلیمریزاسیون رادیکالی
(دانشنامه )
 
متانول
(دانشنامه )
 
آزمایش تهیه لاستیک
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/10  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10