منو
 کاربر Online
741 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (234)

نظریه انبساط زمین
(دانشنامه )
 
نیروهای حرکت دهنده صفحات
(دانشنامه )
 
گسترش بستر اقیانوس
(دانشنامه )
 
نقشه برداری از اعماق اقیانوسها
(دانشنامه )
 
تاقدیس
(دانشنامه )
 
عناصر چین ها
(دانشنامه )
عناصر چین ها 
چین‌ها
(دانشنامه )
 
طبقه بندی چین‌ها
(دانشنامه )
 
چین خوردگی
(دانشنامه )
 
گسل
(دانشنامه )
 
گسل‌های مهم ایران
(دانشنامه )
 
آغاز و انتشار گسل
(دانشنامه )
 
عوامل مشخص گسله ها
(دانشنامه )
عوامل مشخص گسله ها 
گسل زاگرس
(دانشنامه )
 
مکانیسم تشکیل گسله ها
(دانشنامه )
مکانیسم تشکیل گسله ها 
عناصر گسله
(دانشنامه )
عناصر گسله 
تعدادی از پدیده های مهم گسلی
(دانشنامه )
تعدادی از پدیده های مهم گسلی 
تقسیم بندی و نامگذاری گسله ها
(دانشنامه )
 
واحدهای زمین شناختی و ساختمانی ایران
(دانشنامه )
 
دگرریختی
(دانشنامه )
 
دگرشیبی
(دانشنامه )
 
ساختهای اولیه توده های نفوذی
(دانشنامه )
 
گسلش و زمین لرزه
(دانشنامه )
 
پشته های میان اقیانوسی
(دانشنامه )
 
ناودیس
(دانشنامه )
 
نقاط داغ
(دانشنامه )
 
رشته کوههای نوع آند
(دانشنامه )
 
گنبد نمکی
(دانشنامه )
 
ساختمان گنبدی
(دانشنامه )
 
ساخت خطی
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/8  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8