منو
 کاربر Online
469 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (1355)

انرژی پیوند
(دانشنامه )
 
تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول
(دانشنامه )
 
بار قراردادی(المپیاد)
(دانشنامه )
 
نحوه تشکیل پیوند دوگانه در مولکول اکسیژن
(دانشنامه )
 
رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
(دانشنامه )
 
چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی
(دانشنامه )
 
الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت )
(دانشنامه )
 
گونه های ناقص قاعده هشتایی
(دانشنامه )
 
مرتبه پیوند
(دانشنامه )
 
انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
(دانشنامه )
 
واژه‌نامه شیمی
(دانشنامه )
 
کتابهای شیمی
(دانشنامه )
 
عناصر گروه IIIA (قسمت دوم)
(دانشنامه )
 
پتاسیم
(دانشنامه )
پتاسیم 
تالیم
(دانشنامه )
تالیم 
تلوریم
(دانشنامه )
تلوریم 
جیوه
(دانشنامه )
جیوه 
رادون
(دانشنامه )
رادون 
روبیدیوم
(دانشنامه )
روبیدیوم 
سدیم
(دانشنامه )
سدیم 
برکلیم
(دانشنامه )
 
کوریوم
(دانشنامه )
 
یونون پنتیوم
(دانشنامه )
یونون پنتیوم 
مقالات جدید شیمی
(دانشنامه )
 
اکسیژن
(دانشنامه )
اکسیژن 
تنگستن
(دانشنامه )
تنگستن 
تیتانیم
(دانشنامه )
تیتانیم 
روی
(دانشنامه )
روی 
طلا
(دانشنامه )
طلا 
کالیفرنیم
(دانشنامه )
کالیفرنیم