منو
 صفحه های تصادفی
امام زمان در قرآن - حدید : 16
علی علیه السلام در قرآن - نساء : 69
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
شکلهای تخیلی در عکاسی
آندالوزیت
نکته هایی از استقرا
درس زبان انگلیسی1 نوبت صبح
آنتونیوس
تعیین مرز شمال شرقی ایران توسط روس ها
فرق دین وشریعت
 کاربر Online
853 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد
(دانشنامه )
 
آزمایش های مندل
(دانشنامه )
 
الگوهای غیر غالب و مغلوبی
(دانشنامه )
 
نامگذاری
(دانشنامه )
 
الل های چندگانه
(دانشنامه )
 
جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
قانون جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
(دانشنامه )
 
آیا مندل تقلب کرد ؟
(دانشنامه )
 
برهمکنش ژنتیکی
(دانشنامه )
 
اپیستازی
(دانشنامه )
 
مکانیسم های اپیستازی
(دانشنامه )
 
نظریه یک ژن - یک آنزیم
(دانشنامه )
 
کاربرد قانون ها
(دانشنامه )
 
مجذور کای
(دانشنامه )
 
شکست در رد فرضیه
(دانشنامه )
 
واژگونی
(دانشنامه )
 
تنوع در ساختار کروموزومها
(دانشنامه )
 
سایر سیستم های کنترل رونویسی
(دانشنامه )
 
تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها
(دانشنامه )
 
ویروس ها
(دانشنامه )
 
روشهای کشت
(دانشنامه )
 
فتوتیپ های باکتری
(دانشنامه )
 
وراثت کمی در انسان
(دانشنامه )
 
معرفی علم ژنتیک
(دانشنامه )
 
سرآغاز
(دانشنامه )
 
مقاومت و حساسیت
(دانشنامه )
 
فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
(دانشنامه )
 
ترانسفورماسیون
(دانشنامه )
 
Conjugation
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29