منو
 صفحه های تصادفی
تبعید امام هادی علیه السلام از مدینه به سامرا
تک نگاری
عدم بهره گیری از عقل و دل
ختمی طبی
نامه ام السلمه به عایشه
موج مکانیکی
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
نظام کیفری اشکانیان
بزرگنمایی تلسکوپ
مروارید
 کاربر Online
567 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

چه کسی قوانین مندل را دوباره کشف کرد
(دانشنامه )
 
آزمایش های مندل
(دانشنامه )
 
الگوهای غیر غالب و مغلوبی
(دانشنامه )
 
نامگذاری
(دانشنامه )
 
الل های چندگانه
(دانشنامه )
 
جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
قانون جور شدن مستقل
(دانشنامه )
 
آمیزش آزمون در مولتی هیبریدها
(دانشنامه )
 
آیا مندل تقلب کرد ؟
(دانشنامه )
 
برهمکنش ژنتیکی
(دانشنامه )
 
اپیستازی
(دانشنامه )
 
مکانیسم های اپیستازی
(دانشنامه )
 
نظریه یک ژن - یک آنزیم
(دانشنامه )
 
کاربرد قانون ها
(دانشنامه )
 
مجذور کای
(دانشنامه )
 
شکست در رد فرضیه
(دانشنامه )
 
واژگونی
(دانشنامه )
 
تنوع در ساختار کروموزومها
(دانشنامه )
 
سایر سیستم های کنترل رونویسی
(دانشنامه )
 
تعیین نقشه در پروکاریوت هاو ویروس ها
(دانشنامه )
 
ویروس ها
(دانشنامه )
 
روشهای کشت
(دانشنامه )
 
فتوتیپ های باکتری
(دانشنامه )
 
وراثت کمی در انسان
(دانشنامه )
 
معرفی علم ژنتیک
(دانشنامه )
 
سرآغاز
(دانشنامه )
 
مقاومت و حساسیت
(دانشنامه )
 
فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
(دانشنامه )
 
ترانسفورماسیون
(دانشنامه )
 
Conjugation
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29