منو
 کاربر Online
1168 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>زیست شناسی ("")
..

اشیا (848)

تنظیم همانند سازی DNA
(دانشنامه )
 
نوترکیبی همولوگ از طریق جفت شدن بازها
(دانشنامه )
 
پروتئین Rec A
(دانشنامه )
 
در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند
(دانشنامه )
 
پروتئین Rec A سبب ایجاد ساختار هالیدی می شود
(دانشنامه )
 
در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد
(دانشنامه )
 
نوترکیبی سبب ترمیم DNA می شود
(دانشنامه )
 
ترانسپوزانها عامل ژنهای کنترل کننده جابجائی خود هستند
(دانشنامه )
 
چگونگی حرکت ترانسپوزانها
(دانشنامه )
 
موتاتورها
(دانشنامه )
 
اهمیت بررسی جهش زاهای شیمیایی
(دانشنامه )
 
لازمه بقای سلول ترمیم دائمی DNAاست
(دانشنامه )
 
اندونوکلئاز UvrABC
(دانشنامه )
 
چنانچه بعضی خطاها برطرف نشده باشند سیستم دیگری آنها را کنترل می کند
(دانشنامه )
 
ژنهای SOS
(دانشنامه )
 
عوامل جهش زا و تشخیص آنها
(دانشنامه )
 
نقش RNA در سنتز پروتئین
(دانشنامه )
 
tRNA های دیگر ساختار 3 بعدی مشابهی دارند
(دانشنامه )
 
آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز
(دانشنامه )
 
RNA ریبورومی حاوی اطلاعات ژنتیکی نیست
(دانشنامه )
 
اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
(دانشنامه )
 
مولکولهای Pre-rRNA نیز دارای tRNA هستند
(دانشنامه )
 
طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند
(دانشنامه )
 
پلی پپتیدها با N-فرمیل متیونین آغاز می شوند
(دانشنامه )
 
فاکتور های شروع
(دانشنامه )
 
جهت خواندن mRNA ها
(دانشنامه )
 
شرایطی که tRNA شارژ شده وجود نداشته باشد
(دانشنامه )
 
اسامی برندگان فراخوان
(دانشنامه )
اسامی برندگان فراخوان 
علم وراثت
(دانشنامه )
 
پروتئین هایی که قرار است به جای معینی صادر شوند
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 5/29  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29