منو
 کاربر Online
325 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (579)

تمرینات در تلویزیون
(دانشنامه )
 
فنون و تکنیکهایی که در تلویزیون مایه دردسرند
(دانشنامه )
 
مدیر صحنه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تصویربرداری از سوژه درحال حرکت
(دانشنامه )
 
حفظ تداوم تصویری در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تغییر نما حرکت بازیگر
(دانشنامه )
 
تغییر نما دوربین و تدوین در هنگام ضبط
(دانشنامه )
 
راه و رسم امروزی برنامه سازی
(دانشنامه )
 
طراحی شیوه های تولید
(دانشنامه )
 
ضرورت برنامه ریزی در تلویزیون
(دانشنامه )
 
طرح ابعاد اندازه ومقاطع دکور در تلویزیون
(دانشنامه )
 
طراحی نماها در تلویزیون
(دانشنامه )
 
برنامه اخبار در تلویزیون
(دانشنامه )
 
عنوانبندی در تلویزیون
(دانشنامه )
 
مجری تلویزیون
(دانشنامه )
 
کروماکی
(دانشنامه )
 
مصاحبه تلویزیونی
(دانشنامه )
 
تماشاگران در تلویزیون
(دانشنامه )
 
همراهی صدا با تصویر برای بیان اندیشه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
عکاسی
(دانشنامه )
عکاسی از نظر فنی و هنری 
رنگهای پایه
(دانشنامه )
 
انتخاب رنگ
(دانشنامه )
 
دایره رنگ
(دانشنامه )
 
قطع مستطیل در عکاسی
(دانشنامه )
 
رنگهای گرم
(دانشنامه )
 
رنگهای تیره
(دانشنامه )
 
رنگهای مرده کدر ویا گلی
(دانشنامه )
 
رنگهای روشن
(دانشنامه )
 
رنگ قرمز
(دانشنامه )
 
رنگ زرد
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 3/20  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20